LUHAČOVICE - V rámci první etapy bude odkanalizována obec Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné. Akce je finančně podporována Zlínským krajem, který na ni během letošního a příštího roku přispěje částkou 28,6 milionů korun. Dokončení celého odkanalizování obcí je naplánováno na červen roku 2011.

"Odkanalizování obcí v aglomeraci Dolní Lhota je první nezbytnou podmínkou vyčištění luhačovické přehrady. Další etapa bude spočívat v jejím odbahnění, kdy bude celá nádrž vypuštěna a budou z ní odtěženy usazené sedimenty. Tato část bude zahájena letos na podzim a jejím investorem bude Povodí Moravy. Konečnou, třetí etapou, bude revitalizace povodí luhačovického potoka," upřesnila Milena Kovaříková (ČSSD), radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Luhačovická přehrada by po svém vyčištění měla být znovu napuštěna v roce 2011 a po letech opět sloužit rekreačnímu využití.