"Pokud Krajský úřad Moravskoslezského kraje objedná do budoucna provoz na této trati, opravíme ji," uvedl Hala s tím, že v současnosti vypracovává společnost studii, která bude obsahovat i návrhy, co dál se zcela zničenými kolejemi, ale také informace o tom, na kolik trať byla nebo v budoucnosti bude vytěžována. Studie by měla být podkladem pro rozhodnutí kraje, zda se trať bude rušit nebo obnovovat. Trať zničila záplava, která se Novojičínském přehnala 24. června. Jak řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslava Palas (ČSSD), krajský úřad bude vycházet z požadavků obcí.

Čtvrteční zastupitelstvo Nového Jičína přitom rozhodlo, že požaduje rekonstrukci tratě, která byla dříve hodně frekventovaná, ovšem v poslední době slouží především víkendovému provozu, denně se po ní přepraví v průměru tak 200 cestujících. Starosta Nového Jičína Ivan Týle (ODS) uvedl, že pokud by se nyní trať zrušila, už by se v budoucnu nikdy neobnovila. Podle něj je strategická i pro armádu. Zastupitelé se při rozhodování opírali také o názor Evropské unie, která chce ve stále větší míře preferovat železniční přepravu. "Navíc Nový Jičín by zrušením tratě přišel o jedno ze svých specifik. Těžko lze najít v České republice další město obdobné velikosti, které by mělo dvě vzájemně nepropojená nádraží," řekl Týle.