"Pro ústavní stížnost je nás dostatečný počet, je nás 17 a některé další máme v rezervě. Blížíme se teď k dokončení první skici, kterou ještě chceme prodiskutovat a případně oponovat. Hotovi s tím budeme do čtrnácti dnů. Poslední náš odhad je, že v první půlce srpna bychom mohli podání Ústavnímu soudu doručit," uvedl Oberfalzer.

Se známým odpůrcem Lisabonské smlouvy prezidentem Václavem Klausem senátoři za ODS podle Oberfalzera svou stížnost nekonzultují, ale prezident o jejich aktivitách ví. "Pan prezident se naší iniciativy neúčastní. Osobně jsme s ním sice jednali, ale proto, abychom ho ujistili, že máme v úmyslu tuto akci podstoupit. Hlavně jsme ho chtěli požádat, aby posečkal s úvahami o konečné ratifikací do doby, než Ústavní soud vynese nějaký nález k našemu podání," vysvětlil Oberfalzer. Dosal, že na přípravě dokumentu k Ústavnímu soudu spolupracují se senátory tři právníci, specialisté na ústavní a mezinárodní právo a mají podporu několika právních kanceláří.

Lisabonskou smlouvu posuzoval Ústavní soud již na konci loňského roku, došel ale k závěru, že není v rozporu s českou ústavou. Dokument už schválily obě komory parlamentu, prezident ho ovšem odmítá podepsat před tím, než ho schválí všechny ostatní země EU. Senátoři nyní podle svých slov připravují prozkoumání dokumentu jako celku a jeho kompatibility s českou ústavou.