Stávající právní úpravu jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysilání je podle Strany zelených nevyhovující. Rada by měla být orgánem heterogenním a politicky nezávislým. Nyní jsou všichni jednotliví členové rady vybíráni a navrhováni pouze Poslaneckou sněmovnou a výběr členů je nutně závislý na aktuální politické situaci v Poslanecké sněmovně, tvrdí předkladatelé novely. Navrhují proto, aby členové Rady byli vybíráni z jedné třetiny Poslaneckou sněmovnou, z jedné třetiny Senátem a z jedné třetiny prezidentem republiky. Norma také snižuje počet členů Rady ze současných 13 na devět.

Rada je dle zákona správním orgánem s jmenovaným členstvím, nikoli voleným sborem, proto by v zájmu efektivity jejího jednání a rozhodování neměla mít více než deset členů, uvádí důvodová zpráva. V souvislosti s tím návrh počítá se snížením místopředsedů ze tří na dva a jako jediný hlasovací princip zavádí rozhodování absolutní většinou.

Navrhovatelé také v novele zavádí podmínku, která ukládá kandidátům povinnost mít ukončené vysokoškolské vzdělání, což by mělo přispět ke zvýšení kvality a odbornosti, uvádí důvodová zpráva. V případě Rady České televize se podle návrhu snižuje počet členů na devět analogicky s Radou pro televizní a rozhlasové vysílání. U Rady Českého rozhlasu počet členů zůstává neměnný.

Členové Rady České televize i Rady Českého rozhlasu mají být nadále vybíráni z jedné třetiny Poslaneckou sněmovnou, z jedné třetiny Senátem a z jedné třetiny prezidentem republiky. Členové těchto rad mají ovšem podle návrhu, stejně jako u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mít nově splněnou podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání.

Návrh ponechává formu kvalifikovaného rozhodnutí pro volbu generálního ředitele České televize a Českého rozhlasu, ke kterému je třeba šesti hlasů.