Její součástí bude kromě nových cest a hřišť také kompletní obměna mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů a dalšího vybavení na celé ploše tohoto odpočinkového areálu.
Na původních doplňcích parku se již podepsal zub času a některé části dnes představují spíše problematická místa jak po stránce provozní, tak estetické. Také z těchto důvodů se město rozhodlo provést v parku komplexní rekonstrukci, která zásadně změní nejen jeho celkový vzhled, ale také jeho funkčnost.

Dokončena již byla první etapa, která zahrnovala revitalizaci zeleně. V současné době pokračuje stavební část. Technické služby demontovaly stávající lavičky a odpadkové koše, které nahradí zcela nový mobiliář. V parku se počítá s instalací 33 nových laviček a 17 odpadkových košů. Lavičky a koše budou stát na kamenných podestách, budou kotveny do betonových patek a přišroubovány. Lavička bude kovová s dubovými sedacími rošty. Koše budou celokovové.

„Původní mobiliář z městského parku bude i nadále sloužit občanům města. Lavičky nahradí starší a již nepoužitelné kusy ve městě a koše budou umístěny tam, kde doposud chyběly,“ uvedl Ondrášek.
Park dostane nové komunikace a zpevněné plochy, nová dětská hřiště, veřejné osvětlení a novou vstupní bránu. Přibude také nový prvek, který byl neodmyslitelnou součástí městského parku již v 19. století, a to hudební altán, který městu věnují Lesy ČR.

Rekonstrukce parku bude pokračovat po druhou polovinu letošního roku. Na staveniště je z velké části zakázán vstup, proto radnice prosí občany o shovívavost a toleranci po celou dobu stavby.

Rekonstrukce parku je realizována prostřednictvím přeshraničního partnerství mezi Bruntálem a polským městem Prudnik. Tato města uspěla se svým společným projektem, na který získala dotaci v celkové výši 1,8 milionu euro z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013. Městu Bruntál připadne z této částky přibližně 14 milionů korun, což představuje devadesát procent celkových nákladů bruntálské části projektu.