PLZEŇ - "Nízké průtoky v turbínách na druhou stranu potvrdily, že modernizované elektrárny ČEZ Obnovitelné zdroje jsou velmi efektivní. Celkem jsme za prvních šest měsíců roku v našich 21 vodních elektrárnách vyrobili 113 997 milionu kWh elektřiny," informoval mluvčí Sobotka. "Takové množství pokryje pololetní spotřebu více než 65 tisíc domácností. Elektrárny spadající pod ČOZ vyprodukovaly za celý loňský rok 212 milionů kWh elektrické energie," řekl Libor Kičmer, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje (ČOZ).

Jakkoliv to zní v souvislosti se současnými povodněmi podivně, většina toků na západě Čech v první polovině letošního roku trpěla nedostatkem srážek. Proto také klesla výroba ve všech malých vodních elektrárnách (MVE) Skupiny ČEZ, které dohromady vyrobily 24 087 MWh. Celkově se výroba malých vodních elektráren v západních Čechách propadla ještě více. Vyrobily méně o 21 tisíc MWh, když se propadly z loňských 53 400 MWh na pouhých 32 tisíc MWh, což je propad o 40 procent.

„Nadprůměrné výsledky elektráren Skupiny ČEZ jsou mimo jiné hmatatelným výsledkem investic do zařízení, které je schopné efektivněji využívat i malé množství vody, zejména se projevují systémy monitorování povodí a naše dlouholeté zkušenosti,“ uvedl regionální zástupce ČEZ Obnovitelné zdroje Jiří Kysilka.