NOVÝ JIČÍN - Hlavní tématem bylo bydlení pro lidi, kteří zůstali bez střechy nad hlavou. Souhrnně starostové obcí nahlásili do čtvrteka již 36 demolicí úplných a pět částečných, přičemž ještě řadu domů budou statici sledovat.

Z jednání vyplynulo, že nejvíce demolic bylo v Jeseníku nad Odrou, Životicích a Kuníně. V těchto obcích bude řešena urychleně otázka bydlení lidí, kteří o něj přišli. Obce již mají vytipovány lokality pro případnou výstavbu "povodňových" domků a musí být tedy vyřešeno financování.

Podle Palase hejtmanství vyřídilo již 677 žádostí občanů postižených povodněmi o mimořádnou podporu a vyplatilo dosud 13 540 000 korun.

Rada Moravskoslezského kraje ve čtvrtek schválila návrh na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů sborů dobrovolných hasičů obcí při odstraňování následků povodně ve výši 3,7 milionu korun. Tyto peníze dostane celkem 62 obcí. Starostové byli informováni o třech oblastech, ve kterých se budou plošně likvidovat komáři. Bude to okolí Jeseníku nad Odrou, Studénky a Hladkých Životic.

„Projednával se také problém zničené železniční trati Hodslavice-Nový Jičín, jejíž obnova je vyčíslena na 80 až 100 milionů korun. Starosta Nového Jičína připravil návrh do zastupitelstva, který obsahuje požadavek na obnovu trati, hejtman prohlásil, že bude respektovat většinový požadavek obcí,“ uvedla Vlčková. V souvisĺosti s touto tratí se diskutuje, zda by nebylo lacinější ji zcela zrušit a nahradit autobusy, protože spoje jsou málo vytížené.

Starostové byli požádáni, aby vyčíslili škody, které povodeň v jejich obcích způsobila, náklady na odhady uhradí kraj, stejně jako náklady na demontáž provizorních mostů, až nebudou zapotřebí.