PRAHA - "Děti z povodňových oblastí je třeba ochránit očkováním, neboť jejich hygienické návyky nevylučují možnost kontaktu se zaplavenou vodou," vysvětlil náměstek pro ochranu a podporu hygienického zdraví a Hlavní hygienik ČR Michael Vít. Nařízení se týká dětí, které v roce 2009 dovrší nebo dovršily tří až pěti let.

Rozhodnutí vydané ministerstvem se týká obcí zasažených povodněmi v Jihočeském, Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Mimořádné očkování provedou podle ministerstva praktičtí lékaři pro děti a dorost podáním jedné očkovací látky. Z povinnosti jsou vyloučeny děti, u nichž je očkování proti žloutence A kontraindikováno, toto onemocnění prodělaly, nebo které byly proti onemocnění již očkovány.

Nakažení žloutenkou typu A hrozí podle ministerstva především z kontaminované vody. Ministerstvo vydává rozhodnutí jako veřejnou vyhlášku, která bude zveřejněna na úředních deskách ministerstva a krajských hygienických stanic v zasažených krajích.