Olomouckou kandidátku povede zastupitelka kraje a dětská lékařka Jitka Chalánková. Na Vysočině se lídrem stal rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ladislav Jirsů.

Gazdík vyzdvihl, že v čele kandidátek se objeví i další zástupci hnutí Starostové a nezávislí a zároveň, že koaliční partneři budou usilovat o velké zastoupení žen na kandidátních listinách. Ostatní lídři budou známi během následujících dvou týdnů, řekl Kalousek. Nevyloučil, že bude lídrem kandidátky v Jihočeském kraji, pokud se na tuto pozici nenajde vhodnější osoba, která by s nominací souhlasila.

"Chtěl bych zdůraznit, že pan rektor Jirsů nebude rozhodně posledním zástupcem akademické obce, který bude nominován na našich kandidátkách," řekl Kalousek. Strana podle něj chce vést dialog jak se studenty, tak s akademickou obcí, protože právě v nich je obrovský potenciál.

Kalousek v návaznosti na to uvedl, že TOP 09 bude prosazovat, aby se co nejdříve realizovala reforma školství a vzniklo samostatné ministerstvo pro vysokoškolské studium, výzkum a inovace. To by se stalo centrem pro rozvoj a koordinaci výzkumného potenciálu České republiky. Tento model je podle Kalouska již vyzkoušený v zahraničí a ukazuje se jako nejlepší. "Tímto způsobem lze dosáhnout mnohem větší efektivity," řekl Kalousek.

Strana TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí podepsali ve čtvrtek smlouvu o dlouhodobé spolupráci. "Toto spojení má hluboký význam. Spoluprací se Starostové a nezávislí jsme pevně zakotveni ve všech krajích České republiky. Pro nás je klíčová rodina, potom obec, kraj, stát a potom Evropská unie," řekl Schwarzenberg. Kalousek i Schwarzenberg zdůraznili, že dárci, kteří přispějí na kampaň strany, budou zveřejňováni postupně. "Transparentnost je jedním z našich základních principů," řekl Schwarzenberg.

Program strany TOP 09 doposud nebyl zveřejněn, strana ho nyní dolaďuje a slibuje, že ho představení do poloviny srpna. Prozatím určila tři základní ideové pilíře. Jsou jimi tradice, odpovědnost a prosperita, které se odrážejí i v názvu strany. Strana se tak profiluje jako konzervativní, proevropský subjekt. Odmítá populismus. Odrazem odpovědnosti a základem prosperity je podle Kalouska stabilita veřejných rozpočtů a přísná fiskální politika. Zároveň strana nezastírá, že bude trvat na co nejrychlejším zavedení penzijní a zdravotnické reformy se spoluúčastí občanů. Odpovědnost podle lídrů TOP 09 spočívá také v dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, členství v EU a NATO a v participaci na boji proti klimatickým změnám.

TOP 09 zároveň slibuje odbourání nadbytečné byrokratické zátěže, zjednodušení daňové soustavy, důslednou kontrolu lobbistických skupin. Kromě toho jsou pro stranu klíčové investice do vědy a výzkumu a zlepšení úrovně vysokoškolského vzdělávání pomocí spoluúčasti studentů. Spolupráce se Starosty a nezávislými předznamenává, že koaliční subjekt bude klást důraz i na posilování autonomie regionů a samospráv.