„Jedná se o zákon, který je diskriminační, nesystémový, s mnohými legislativními chybami a v konečném důsledku s velmi nejistým pozitivním účinkem,“ vysvětlil prezident důvody svého kroku.

Věcně nejproblematičtějším prvkem tohoto zákona je podle Klause zavedení státního příspěvku při vyřazení automobilu (neboli tzv. šrotovné), jako součást novely zákona o odpadech. „Toto opatření je vysoce diskriminační. Upřednostňuje průmysl na úkor jiných sektorů hospodářství a v rámci něj dává přednost krátkodobým zájmům několika silných podniků automobilového průmyslu na úkor jiných odvětví a firem, které nemají tak silné lobbyistické zázemí,“ upozornil prezident s tím, že tato podpora deformuje trh odvětvově a navíc představuje jen krátkodobé přesunutí poptávky v čase. „Její efekt je vysoce diskutabilní. Nelze například zaručit, že občané nevyužijí daný příspěvek na nákup vozidel vyráběných mimo ČR. Český daňový poplatník by tím dotoval automobilový sektor v cizí zemi,“ varuje Klaus. Podle jeho názoru by tím také došlo k selektivnímu omezení skupiny příjemců. O příspěvek totiž mohou žádat jen nepodnikající občané, což nadále snižuje možný pozitivní efekt na výrobu. „Zákon zavádí neblahý precedens, a to může vyvolat tlak ostatních odvětví na obdobný způsob podpory.“

Příkladem legislativního omylu je pak podle prezidenta obsažená novela zákona o dani z příjmů. „Ta mimo jiné obsahuje úpravu týkající se mimořádných odpisů hmotného majetku, která je zcela identická s úpravou obsaženou v samostatné novele zákona o dani z příjmů schválené navíc na stejné schůzi Parlamentu.“

Klaus zároveň připomněl, že jím vetovaný zákon nebyl předložen vládou. „Neprošel standardním připomínkovým řízením a navíc neobsahuje žádnou seriózní ekonomickou analýzu navrhovaných opatření, ač je evidentní, že bude přinášet negativní dopady na veřejné rozpočty,“ uvedl ve svém prohlášení.

Podle něj je z výsledku hlasování zřejmé, že nad danými opatřeními nepanuje silná politická podpora. Pro zákon hlasovalo jen 82 poslanců, v Senátu se pro zákon vyslovilo jen 31 senátorů. „Se zákonem vyslovila rovněž nesouhlas předchozí vláda. Proto vracím zákon k novému projednání,“ dodal Klaus.