PRAHA - Podle jeho slov mohou zemědělci ohlásit zásah vyšší moci prostřednictvím speciálního jednotného formuláře, což značně omezení dosavadní byrokracii. Zemědělci poškození povodní se mohou podle Voráčka obrátit na nejbližší Agenturu pro zemědělství a venkov, která vystaví „Hromadné ohlášení o zásahu vyšší moci – výjimečných okolností“. V něm bude uveden seznam žadatelů, kterých se povodně nějakým způsobem dotkly. Následně vypracuje agentura v rámci místního šetření jedinou přílohu tohoto ohlášení a to „Protokol o kontrole skutečného stavu porostů či budov po přírodní katastrofě k Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností“.

„Žadatelé budou takto vyhotovené materiály doplňovat pouze formulářem Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností, kde uvedou, jakou podmínku danou příslušnými nařízeními nemohli splnit z důvodu zásahu vyšší moci. Ohlášení bude již podáváno bez ostatních příloh, čímž se značně urychlí a zjednoduší celý proces nahlašování těchto skutečností,“ uvedl Voráček. Dosud přitom musel žadatel o dotace postižený povodněmi či jinými vnějšími vlivy ohlašovat zásah vyšší moci samostatně.

Zemědělci v záplavových oblastech přitom nemohou mimo jiné objektivně dodržet například zásady správného hospodaření v krajině. Jejich dodržování je ale povinné, a pokud zjistí kontrola SZIF pochybení, může zemědělec přijít o dotace. Podmínkou pro čerpání dotací na takzvané agroenviromentální opatření (údržba krajiny) je zase mimo jiné dodržení data seče pastvin k 31.7. kalendářního roku. Podle vyjádření předsedy Svazu marginálních oblastí ČR (SMO) Milana Boleslava pro Mediafax nebudou zřejmě moci tuto podmínku dodržet především zemědělci v horských oblastech. Louky a pastviny jsou totiž podle jeho slov podmáčené a nelze do nich vjet zemědělskou technikou. Deštivé počasí navíc znemožňuje sklizenou píci usušit. Podle Voráčka nicméně nebude tento termín v případě zemědělců, kteří ohlásí zásah vyšší moci, letos povinný.