"Šetření se uskutečnilo ve třech etapách. Mělo přesně identifikovat lokality, kde hrozí přemnožení komárů. Ukázalo se, že očekávaná plošná kalamitní invaze nenastane," uvedla Vlčková.

Důvodem je, že na zaplavených loukách začaly anaerobní rozkladné procesy travních porostů, které nepříznivě působily na přežívání larev komárů, takže jich výrazně ubylo. Dále velmi záhy po záplavách znatelně poklesly hladiny řek Luhy, Odry a jejich přítoků a navíc se voda dále už nerozlévala mimo koryta a zbývající luční tůně rychle vysychají.

Přesto odborníci z expertní skupiny doporučují cílenou aplikaci insekticidu, který zlikviduje dospělé komáry v Jeseníku nad Odrou v místě pod železniční tratí, na levé straně silnice, a ve Studénce mezi železniční tratí a odbočkou na Bartošovice. Přípravek se bude aplikovat v místech, kde se voda rozlila mimo koryta, zejména na stranách přilehlých k obytné zástavbě. Krajský úřad bude starosty o opatřeních včas informovat. Moravskoslezský kraj navíc nakoupil repelentní přípravky, které předal hasičskému záchrannému sboru v Novém Jičíně. Ten je distribuuje obyvatelům.