Neznámý muž v úterý ve čvrt na sedm večer chtěl vyměnit ve směnárně v Halámkách u bývalého hraničního přechodu peníze. Předložil obsluze tři tisíce eur a chtěl za ně české koruny. Obsluhující směnárny eura přepočítala a vrátila je muži s tím, že předložil jenom 2950 eur. Ten částku přepočítal a uznal, že 50 eur chybí, a přidal je v pětieurových bankovkách. Potom dal eura obsluze, ta přepočítala jenom chybějících 50 eur a vydala mu české koruny za tři tisíce eur. Po odjezdu obsluhující zjistila, že jí pachatel dal jenom 1257 eur a že chybí 1743 eur.

"Pachatel přijel ke směnárně s osobním automobilem nezjištěného typu, tmavší barvy, černé nebo šedé, vybledlé. Přijel ve směru od Rakouska a ve vozidle byl sám. Po směně odjel směrem do Rakouska. Bylo zjištěno, že registrační značky na voze nejsou české ani rakouské. Způsobená škoda dosáhla 45 092 korun," řekl Beran.