Výška hladiny v řece dosáhla 183 centimetrů, což je třináct centimetrů nad hranici bdělosti. „Žádné obavy nemáme, po dešti je to u nás častý jev,“ řekl starosta s tím, že ostražití začínají být v Lošticích až při třetím stupni povodňové aktivity. Ten ale nyní v Třebůvce nehrozí, voda v korytu již nestoupá.