Krajská hygienická stanice v Ostravě již požádala o souhlas s mimořádným očkováním v oblastech postižených záplavami hlavního hygienika ČR. „Na základě jednání s krajským úřadem rada kraje schválila také očkování dětí ve věku od šesti do 15 let, očkovací látku zakoupí kraj,“ uvedla Šebáková.

Vakcíny budou distribuovány místně příslušným dětským lékařům, kteří pak budou zvát děti k očkování. O termínu zahájení očkování budou hygienici informovat na úředních deskách obcí, webu krajské hygienické stanice a prostřednictvím médií.