"Justicí se budeme zabývat spíše v obecné rovině. Ostatně, nic jiného nám ani neumožňuje čas, který je fungování komise vymezený," objasnil Grospič těsně po prvním zasedání orgánu, který se oficiálně nazývá Dočasná komise pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice.

Podle Grospiče by přitom na přetřes jednání měla přijít liknavost soudů a soudní průtahy. "Rádi bychom zjistili, zda se to děje kvůli nevyhovujícím zákonům, anebo kvůli tomu, že jsou soudy zkrátka přetížené. Budeme se zabývat nepružností české soudní soustavy, která je čtyřstupňová, a také tím, jestli Nejvyšší soud plní svou úlohu při sjednocování judikatury," nastínil témata, která budou členové komise za zavřenými dveřmi řešit.

Vzhledem k blížícím se volbám má komise velmi málo času na to, aby ze svých jednání vyvodila nějaké závěry. Její další zasedání je přitom naplánováno na první zářijový den. Tehdy už by měli mít členové komise k dispozici podklady, které si vyžádali od ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího státního zastupitelství a ze kterých budou vycházet.

K prvnímu jednání komise, která má oficiálně devět členů, se jich nesešla ani polovina. Stačilo tedy, aby se jich dostavilo o jednoho méně, a komise by nebyla usnášeníschopná. Mezi těmi, kteří se na začátku prázdnin do prostor Poslanecké sněmovny vypravili, byl přitom i poslanec za ODS Marek Benda, který tak na úterním jednání jako jediný reprezentoval pravici.