V kolektivním domě se nachází 104 bytů a pět nebytových prostor. O odkoupení požádalo 71 nájemníků.

"Pokud zájem na odkup do vlastnictví projeví všech sto procent nájemníků, prodá jim město byty za 25 procent ceny úřední. V tomto případě musí peníze zaplatit do tří měsíců po převzetí zaslané nabídky. V průběhu dalších čtrnácti dní je cena 35 procent ceny úřední. Poté následuje prodej za čtyřicet procent ceny úřední," poznamenala Masaříková.

Jestliže zájem o odkup neprojeví všichni nájemci bytů v domě, kupní cena činí 35 procent ceny úřední, kterou musí zaplatit do tří měsíců od převzetí nabídky na odkoupení bytů. Poté je kupní cena ve výši čtyřicet procent ceny úřední. Na její zaplacení má nájemce další tři měsíce. V případě, že nájemce nevyužije ani tuto možnost, pak bude nabídková cena činit 60 procent z ceny úřední s termínem jednoho roku na zaplacení.

Teprve jestliže nájemník po uplynutí této lhůty nezaplatí kupní cenu, následuje prodej třetí osobě i s nájemcem jako volný byt. V takovém případě potom nájemník uzavře novou nájemní smlouvu s novým majitelem bytu. "Neznamená to tedy, že ti, kteří byt nekoupí, se musí vystěhovat," upřesnila mluvčí.

Velkokapacitní dům v centru Zlína je památkově chráněný. Všechny stavební zásahy, jak na interiéru, tak na fasádě, včetně repase oken, podléhají řízení podle zákona o památkové péči.