Opatření mají zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami a tím přispět k udržení zaměstnanosti. Výběr sociálního pojištění se kvůli slevám ovšem sníží o 18 miliard korun, uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Slevy na pojistném za své zaměstnance budou moci zaměstnavatelé využít podle zákona jen do konce příštího roku. Snížení je navrženo ve výši 3,3 procenta rozdílu mezi 1,15násobku průměrné mzdy a vyměřovacím základem zaměstnance. Uvedený násobek průměrné mzdy představuje podle ministra pro letošní rok zhruba 27.100 korun, výše slev při minimálním mzdě 8000 korun tak bude představovat celkem 631 korun.