Oprava objektu ze 70. let je nevyhnutelná, sklep totiž nevyhovuje hygienickým podmínkám pro provozování školního stravování, zatéká do něj a prostory jsou ve velmi špatném stavu. Stavebními zásahy získá objekt novou izolaci, sanační omítky, kanalizaci i sociální zázemí pro zaměstnance. Oprava by měla být dokončena v prázdninových měsících, aby nenarušila chod školy a kuchyně.

"V suterénu budovy D, kde sídlí školní kuchyně, družina a tělocvična, způsobuje nemalé škody povrchová voda, která se do sklepních prostor dostává šachtami. To vyřeší zabudování žlabů k odvedení vody z ulice Luční přímo do kanalizace. Proti destruktivní činnosti spodní vody budou využity svislé a vodorovné izolace. Suterén bude také vysušen a do výše vlhkosti bude použita sanační omítka," popsal rozsah investice Radek Bařinka, vedoucí investičního odboru. Ve sklepních prostorách kuchyně bude upravena kanalizace, místnosti dostanou nové podlahy i výmalbu. Počítá se také s výstavbou sociálního zázemí pro zaměstnance kuchyně, opravou skladů potravin, přípravny pro kuchyni a dalších prostor.

Na opravu objektu získalo město milionovou dotaci ze státního rozpočtu, 1,5 milionu korun investuje město a jedním milionem korun se bude podílet základní škola ze svého investičního fondu.