Původně mělo být v rámci průzkumu osloveno kolem 100 občanů, nakonec se jich však do ankety zapojilo 397.

„Výsledek nás mile překvapil, protože na jiných úřadech jsou procenta spokojených občanů daleko menší. V každém případě jsme rádi, že občané uvedli v anketě své připomínky, postřehy a náměty ke zlepšení, které se vynasnažíme společně s vedením úřadu postupně naplňovat. Rovněž se budeme dále snažit, aby poskytované služby byly čím dál tím více kvalitnější,“ uvedl Kozelek.

S podobným dotazníkovým šetřením se budou občané setkávat pravidelně minimálně jednou ročně. Vždy před dalším šetřením vedení města vyhodnotí, nakolik se podařilo náměty a připomínky z předchozích anket splnit.