„V průběhu koncertu byla vybrána částka přesahující 1 300 000 korun, která pomůže neziskovým organizacím a obětem povodní,“ doplnila Kožená. Kromě sponzorů přispěli i diváci České televize a posluchači Radiožurnálu, kteří posílali dárcovské SMS zprávy. Výtěžek si rovnoměrně rozdělí Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, Nadační fond ADIUVARE z Velehradu, Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Ostravě a oběti letošních povodní.

V sobotu se konala Národní pouť. Ta vyvrcholila právě večerním představením lidí dobré vůle, benefičním koncertem, na kterém vystoupila řada domácích i zahraničních interpretů. V neděli uzavře setkání Malá pouť a mše svatá, jejíž hlavním celebrantem bude kardinál Jozef Tomko.

Během prvního víkendového dne byl pro návštěvníky připravený kulturní a sportovní program, mimo jiné soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky nebo finále turnaje v ping-pongu nazvaný Propinkejte se až na Velehrad. Zájemci se mohli zapojit také do workshopů, například "street dance" s instruktorem Todorem Čolakovem či do kurzů líčení a účesů. Pro nejmenší byla připravena akce Přijela k nám pouť.

V 16.00 se uskutečnila mše pro vozíčkáře, s nimiž se potom setkala před tamní základní školou také Livia Klausová.

Tradice velehradských poutí začala v období sílícího národního obrození. Poté, co přestal být areál velehradského kláštera životním prostorem mnišské komunity, začaly Velehrad navštěvovat tisíce poutníků. Důvodem byla tradice, která učinila Velehrad nositelem cyrilometodějského odkazu. V atmosféře nově nabyté svobody se k poutníkům v dubnu roku 1990 připojil i papež Jan Pavel II. Od roku 2000 se stal součástí cyrilometodějských oslav také Koncert lidí dobré vůle.