"Znovuzavedení víz kanadskou vládou je pro české občany nepřijatelné. Česká republika je demokratickou zemí, je právním státem, ve kterém se respektují práva jedinců v míře, která odpovídá standardům evropských zemí," uvedl Svoboda, podle něhož neexistuje obecný důvod diskriminace, kvůli kterému by musel být českým občanům poskytován politický azyl.

"Varovné je, že jde o jedinou zemi na naší planetě, Kanadu, která poskytuje politický azyl českým občanům. A i když se tak děje, nemůže být počet žadatelů z České republiky vzhledem k velikosti a počtu obyvatel v Kanadě jejím ohrožením," sdělil předseda KDU-ČSL.

Česká strana by se podle Svobody měla okamžitě dovolávat principu solidarity a žádat, aby ostatní členské země EU zavedly víza pro kanadské občany a samozřejmě u nás je pro kanadské občany okamžitě zavést. "V opačném případě by vláda připustila, že existuje v otázce dodržování práva rozdíl mezi naší zemí a ostatními členskými státy Unie. Jestliže by se dovolání principu minulo účinkem, musí se vláda obrátit se žalobou na Evropský soudní dvůr a domáhat se řešení soudní cestou. Očekávám, že vláda tento týden navržený postup začne realizovat," dodal Svoboda.