"Vítězem příštích voleb do poslanecké sněmovny se stane ten, kdo republiku provede krizemi, na jejichž konci bude nová Česká republika," řekl Paroubek.

Předseda dále zaútočil na občanské demokraty a jejich daňovou politiku. "Lidem s nižšími příjmy podle Topolánka není potřeba pomáhat," doplnil Paroubek. Podle něj ODS podporuje pouze „horních deset“, na rozdíl od ČSSD, která není proti úspěšným lidem, ale myslí především na zájmy občanů z nižších vrstev. "Nechceme jít cestou dramatických rozdílů mezi lidmi, tak jako v jiných zemích. Vidíme věci jasně a bez příkras," doplnil Paroubek.

K dalším závazkům sociálních demokratů pak patří zajištění ochrany práv zaměstnanců (zejména zabránění zavedení výpovědi bez udání důvodu či zkrácení výpovědní lhůty). V případě, že ČSSD získá důvěru občanů a převezme vládní odpovědnost tak obnoví proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, vyplatí 13. důchod seniorům, neboť ti jsou krizí postiženi nejvíce a zároveň posílí podporu rodin s dětmi. Tyto výdaje budou financovány ze zisků společnosti ČEZ, takže nedojde k zatížení státního rozpočtu. ČSSD dále potvrzuje závazek nezavést školné, nabízí státní garanci za důchody a nepřipustí tzv. opt-outu, tedy vyvedení peněz důchodového systému ze státních účtů do soukromých společností. Vrátí se k systému progresivního zdanění a zavede osvědčené společné zdanění manželů.

Hlavním problémem podle Paroubka je globální ekonomická krize. "Českým občanům chybí práce, českým firmám zakázky, je nutné se postavit krizi čelem," pravil Paroubek.

Řešení problému vidí předseda v novém progresivním zdanění pro lidi s příjmem přes 1,2 milionu korun ročně, jejichž daňové zatížení by mělo být 38 procent, pro lidi s nízkými příjmy by bylo vytvořeno zdaňovací pásmo pod 23 procent. Kraje a obce by měly pomoci občanům například se získáním práce, podporovat drobné podnikatele. Podle předsedy ČSSD je nutné efektivně čerpat peníze z evropských fondů. "Topolánkova vláda z 869 miliard korun získala necelé jedno procento," zkritizoval Paroubek bývalou vládu ODS.

Místopředseda a stínový ministr financí ČSSD Bohuslav Sobotka uvedl, že pokud strana vyhraje podzimní volby, tak po překonání hospodářské krize udrží schodek státního rozpočtu pod tři procenta HDP. "Našim cílem je omezit zadlužování státu," prohlásil Sobotka a doplnil, že pouze progresivní daň je ta spravedlivá.

"Páteří musí být veřejné zdravotnictví," řekl místopředseda strany a stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach k aktuálním problémům českého zdravotnictví a dále doplnil, že strana trvá na zrušení poplatků u lékaře, v lékárnách a na existenci pouze jedné zdravotní pojišťovny. Jasným cílem strany ve zdravotnictví je tak zabránit privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Mezi základní osy volebního programu ČSSD považuje Paroubek také dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, vytvoření 100 tisíc nových pracovních míst, zapojení se do evropských struktur v oblasti vědy, výzkumu a inovací, posílení státních institucí, modernizace dopravní infrastruktury, podpora vzdělání, posílení energetických zdrojů, dostavba a modernizace jaderných elektráren, protipovodňová opatření, udržení zaměstnanosti, boj proti lichvě a úspory provozních výdajů veřejné správy, či podpora závěrů G20 z Londýna.