PRAHA - "Obor Biomedicínská informatika se otevírá v rámci stávajícího programu Biomedicínská a klinická technika. Její absolventi najdou široké uplatnění zejména jako vědecko-výzkumní a řídicí pracovníci v oblasti zdravotnických informačních systémů, telemedicíny, ve výzkumných ústavech i u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem pro zdravotnictví," uvedl Brejžek, který má na Fakultě biomedicínského inženýrství na starosti vztahy s veřejností.

Další dva studijní obory pak vzniknou v rámci nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví. "Zatímco v rámci oboru Fyzioterapie budou vychováváni specialisté na léčbu funkčních poruch pohybového aparátu s využitím všech poznatků stavby a funkce pohybového aparátu, druhý obor nazvaný Radiologický asistent připraví odborníky pro činnost v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření na úsecích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde je využívána nejmodernější technika, a dále pro spolupráci s lékařem v rámci diagnostické a léčebné péče a dalších činnostech souvisejících s radiační ochranou," doplnil Brejžek.

Studium všech tří oborů je tříleté. Zájemci mohou své přihlášky posílat do 11. srpna.

Fakulta biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně, je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje v bakalářském, magisterském i doktorském studiu kolem 600 studentů.