KARLOVY VARY - "Ve všech sledovaných přírodních koupalištích Karlovarského kraje je voda nezávadná a vhodná ke koupání. Výjimkou je pouze přehradní nádrž Skalka u Chebu, kde od poloviny června probíhají česko-německé pokusy s hubením přemnožených sinic a platí tam nadále zákaz koupání. Tuto akci monitoruje Povodí Ohře a o stavu vody vydává stejně jako naše Krajská hygienická stanice pravidelné hlášení," uvedla agentuře hygienička Lupínková.

V posledních dnech kontrolovali hygienici vodu v údolní nádrži Jesenice u Chebu. Rozbory vody potvrdily, že voda je stále dobrá a vhodná ke koupání. Rovněž na dalších místech kraje byla voda vyhodnocena jako vhodná ke koupání bez omezení.

Kvalitní voda je na přírodním koupališti Michal u Sokolova nebo na Rolavě v karlovarské čtvrti Rybáře. Na obou místech hygienici odebrali vzorky vody a zhodnotili jí jako dobrou. Bez závad byly také vzorky z přírodních koupališť v Tatrovicích a Velkém Rybníku na Karlovarsku.