Ministerstvo vnitra původně počítalo s tím, že občanský průkaz bude obsahovat pouze jméno, příjmení a datum narození.

Kritici schváleného zákona však upozorňují, že uvádění rodného čísla na občanských průkazech poskytuje neoprávněným nadměrné informace. Problematické je rovněž uvádění trvalého bydliště.

Podle některých osob by byl původně navrhovaný rozsah informací na občanském průkazu však nedostatečný, protože například v obchodním styku nezajistí dostatečný počet údajů, pro bezpečnou identifikaci osoby.
"Identifikace fyzických osob pouze prostřednictvím jména a příjmení není v našich podmínkách dostatečná. U nás existují desetitisíce stejných příjmení a škála jmen je rovněž omezená," uvedla předsedkyně Výboru pro financování spotřebitelů Česká leasingová a finanční asociace Andrea Zatloukalová.

Zákon v návaznosti na systém základních registrů mění také systém označování a způsob přidělování identifikačního čísla (IČO) a systém číslování domů.