Profesionální hasiči provedli 285 zásahů a dobrovolné jednotky 239 zásahů. Přestože se povodně týkají celého kraje, nejsložitější situace nastala na řece Blanici a Volíce. Celkem bylo zatím evakuováno 1050 osob, z toho většina první den, a to samovolnou evakuací. Nejvíce zasažené obce jsou Husinec, Strunkovice nad Blanicí, Střelecké Hoštice, Volyně, Malenice, Protivín a Putim.

K záchranným a likvidačním pracím byly nasazeny jednotky HZS Jihočeského kraje, jednotky SDH obcí, jednotka Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín a vyčleněné složky Armády ČR 15. ženijní brigáda Bechyně, 25. protiletadlová raketová brigáda Strakonice.

V postižených oblastech pracují příslušníci HZS Jihočeského kraje, takzvaní koordinátoři pomoci, kteří zpracovávají požadavky starostů obcí jednotlivých obyvatel na humanitární, psychosociální a jinou pomoc. „Tyto požadavky jsou předávány Krizovému štábu Jihočeského kraje, který je prostřednictvím hasičského sboru realizuje. V prvních dnech byly čerpány prostředky humanitární pomoci ze Základny logistiky HZS ČR Olomouc, pracoviště Hluboká nad Vltavou a v současné době jsou řešeny z finančních prostředků Jihočeského kraje,“ uvedla Jana Neškodná.

Mezi tyto prostředky patří například dezinfekční prostředky, kolečka, lopaty, košťata, pracovní rukavice, náhradní oblečení. Následně se začaly distribuovat taky vysoušeče.

V zasažených oblastech pracuje také psycholog a tým posttraumatické intervenční péče. Spolu s asistenty poskytli pomoc již ve 13 rodinách pěti obcí a tým posttraumatické intervenční péče HZS Jihočeského kraje spolu s Českým červeným křížem v 88 rodinách šesti obcí.