Mezi nabídkami není výjimkou ani nabídka pomoci s úklidem či hlídání dětí z vytopených rodin. Mezi Jihočechy se zvedla vlna solidarity a začínají pomoc poskytovat nejen jednotlivci, ale například obce a města, které voda nezasáhla.

„Za všechny zmiňme dva případy - město Tábor věnovalo Českému červenému kříži 150 balíků neperlivých vod a 50 kusů spacích pytlů, které nebyly použity během Her IV. letní olympiády dětí a mládeže a to vše by mělo putovat do Protivína. A z Nové Bystřice dorazilo do Strunkovic nad Blanicí a Husince osobní auto plné humanitární pomoci,“ uvedla Koželuhová.

Sbírku vyhlásila novobystřická radnice v pondělí. Během úterý nosili lidé košťata, lopaty, rukavice, dezinfekční prostředky, hadry na úklid a pomohli i úředníci radnice. „Mezi úředníky na radnici jsme udělali finanční sbírku a cestou do Strunkovic něco dokoupili. Na místě jsme zjistili, že kromě košťat a lopat by potřebovali také hrábě. Jsme rádi, že alespoň trochu jim můžeme pomoci zmírnit tu hrůzu, kterou prožívají,“ dodal i tajemník novobystřické radnice Rudolf Hubinger.