Novela zákona reaguje na změny, k nimž došlo v obchodu s vojenským materiálem od přijetí zákona v roce 1994, a to především v souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii.

Novela zvyšuje transparentnost obchodu s vojenským materiálem tím, že upřesňuje kompetence jednotlivých orgánů a institucí při posuzování žádostí o vydání povolení pro obchod s vojenským materiálem a udělení licence. Jednoznačně také vymezuje skutkovou podstatu správních deliktů a odstraňuje nepřiměřenost správního trestání.

Podnikatelům se také výrazně sníží administrativní zátěž. "Novela zavádí nový typ licence („eurolicence“), který budou moci využít tuzemské společnosti pro obchodování se smluvními partnery sídlícími v Evropské unii. Podnikatelé v tomto případě nebudou muset žádat o licenci pro každý jednotlivý obchodní případ, jako tomu bylo doposud," vysvětlil Tomáš Bartovský, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě toho se zredukuje množství podkladů, které státní orgány požadují k žádosti o vydání povolení. Podnikatelé již například nebudou mít povinnost předkládat výpis z trestního rejstříku, doklad o bezpečnostní způsobilosti nebo účetní uzávěrku. Jedná se totiž o doklady, které má státní správa k dispozici anebo si je může sama zajistit. Schválení novely je také předpokladem pro zahájení přechodu na elektronický systém podávání a vyřizování žádostí o povolení a licence.