Novela zákona o advokacii také umožňuje Čechům pracujícím v zahraničí v oboru advokacie podnikat v České republice. Podle ministerstva spravedlnosti působí čeští advokáti v zahraničí jako společníci a není důvod k tomu, bránit jim ve výkonu práce jménem těchto společností v Česku.

Viditelnou novinku, kterou zákon přináší, je to, že advokáti budou nosit taláry, stejně jako soudci nebo státní zástupci.

Další drobnější změny umožňují advokátům pracovat současně ve vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké oblasti.

K novému zákonu dodala podněty zejména advokátní komora. Podle jejích požadavků má novela především odstranit nedostatky již stávajících zákonů.