"Návrh má především odstranit interpretační variabilnost a zvýšit společenské i legislativní odsouzení domácího násilí," vysvětlil místopředseda vlády Martin Barták.

Občanský soudní řád nově počítá s tím, že agresor musí opustit nejen společnou domácnost, ale nesmí se ani přiblížit do jejího okolí, kontaktovat a pronásledovat oběť nebo se obracet na příbuzné oběti a společné známé. Takový přístup vítají také organizace, které poskytují obětem domácího násilí pomoc.

"Návrh mimo jiné ošetřuje i stalking, což je patologické pronásledování, které zhoršuje kvalitu života oběti, a i tento projev násilí musíme legislativně omezit, a proto tuto novelu vítám," uvedla místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Policie může podle novely vykázat násilníka z bytu na deset dní. Nový zákon jasně definuje, co všechno má být uvedeno v žádosti soudu o předběžné opatření, které může dobu vykázání prodloužit až na jeden měsíc ode dne skončení desetidenního vykázání. Podle ministerstva spravedlnosti musí být ze žádosti jasně patrné, že se jeho autor domáhá nařízení předběžného opatření. Dále musí kromě obvyklých náležitostí uvést žadatel důvod žádosti a doložit, kdo je vlastníkem společného obydlí.

Novela rovněž snižuje částku, kterou žadatel o předběžné opatření platí, a to z 50 tisíc na 20 tisíc korun. Podle Rady pro lidská práva její současná výše omezuje přístup ke spravedlnosti. S úplným zrušením jistiny ovšem ministerstvo nepočítá, protože podle jeho názoru zabraňuje podávání neodůvodněných návrhů.