PRAHA - Na navýšení částky se podle sdělení ČP podílejí zejména nahlášené škody na infrastruktuře v Moravskoslezském kraji. Současný počet nahlášených pojistných událostí již přesáhl 6200, celkově ČP očekává o zhruba tisíc škod více. "Minimálně 100 obytných budov bude bohužel určeno k demolici," uvedla pojišťovna.

Nejvíce postiženými regiony jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj, v Čechách pak Jihočeský. Hlášení z oblastí Moravy postupně ustávají, naopak jsou očekávána lokálně z dalších částí republiky, aktuálně ze středních Čech a jižní Moravy.

Svým rozsahem jsou škody, které povodně způsobily občanům, velmi různorodé – od zaplavených sklepů až po totální škody. Na Moravě jsou kromě velkých škod na infrastruktuře a obecním majetku evidovány i rozsáhlé zemědělské škody, a to na porostech v blízkosti vodních toků hlavně na Vsetínsku, Novojičínsku a Přerovsku. Z jižních Čech jsou hlášeny škody na uhynulých rybách.

"V tuto chvíli má Česká pojišťovna v postižených oblastech pětkrát více pracovníků pro vyřizování škod klientů než v běžném období. Například na Novojičínsku vypomáhají mobilním technikům a likvidátorům jejich kolegyně z přepážek, které jim zajišťují administrativu spojenou s prohlídkami, poskytují rady občanům a pomáhají jim s vyplňováním seznamů poškozených věcí," uvádí se ve zprávě České pojišťovny. "Škody jsou totiž velmi rozsáhlé a jejich zmapování trvá i několik hodin. Pro zjednodušení a zrychlení likvidace poslala Česká pojišťovna od začátku týdne do postižených míst 500 kusů jednorázových fotoaparátů spolu s formuláři na seznam poškozených věcí a pokyny, jak postupovat," dodala ČP.

V současné době jsou klientům vypláceny zálohy a ti, kteří mají uzavřeny platné pojistné smlouvy, mohou kromě nich získat také příspěvek na náhradní ubytování, pokud se jejich dům po záplavách stal neobyvatelným.

Do postižených oblastí doručila Česká pojišťovna také humanitární pomoc s čerpadly, čisticími a desinfekčními prostředky a akutně pomohla i s řešením problémů s pitnou vodou v obcích na Novojičínsku, kam dopravila prostředky na čistění dvou tisíc studní.

Na všech kalamitních místech se podle sdělení ČP bude pracovat i o nadcházejícím prodlouženém víkendu. V provozu bude také linka Klientského servisu 841 114 114, kam mohou klienti hlásit své škody nebo získat potřebné informace. Formuláře na hlášení škod jsou k dispozici také na internetových stránkách ČP - www.ceskapojistovna.cz, kam je možné on-line vkládat i dokumenty k pojistné události, například fotografie, faktury a další.

"Přestože současné povodně jsou pro klienty i Českou pojišťovnu kalamitou, nemají takový rozsah, jako povodně roku 1997 nebo 2002. V roce 1997 při povodních na Moravě a ve východních Čechách Česká pojišťovna vyplatila na pojistných plněních přes pět miliard korun, v roce 2002 to byla částka téměř dvojnásobná. Pracovníkům ČP prošlo v souvislosti s velkou vodou před sedmi lety rukama přes 53 tisíc pojistných událostí," uvedla pojišťovna.

Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu, který působí ve 14 zemích střední a východní Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností aktiva přes 12 miliard eur a poskytuje v regionu služby více než 10 milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a PPF Group (49 %).