PRAHA - Podmínkou pro využití této pomoci je podle jeho slov platný demoliční výměr. LČR podle Kačeny nabízí za uvedenou cenu buď 100 kubíků dřeva na celodřevěný dům, nebo 70 kubíků dřeva na montovanou stavbu, případně 15 kubíků dřeva na vybudování nového krovu.

Pomoc lidem postiženým povodněmi již ve čtvrtek odsouhlasila dozorčí rada LČR. „Dozorčí rada se jednomyslně shodla, že vedle probíhající intenzivní práce na odstraňování následků povodně jde o další velmi potřebný způsob pomoci, kdy podnik může plně využít své možnosti. Návrh má naší plnou podporu,“ uvedl místopředseda dozorčí rady Viktor Blaščák.

LČR obdobou pomoc poskytly i v průběhu předchozích velkých povodní, v letech 1997 a 2002.