Jak sdělila v pátek policejní mluvčí Michaela Hončíková, žák základní školy má z celkového počtu zameškaných hodin 194 neomluvených.

„Žena od září 2008 svým pasivním jednáním porušuje svou zákonnou povinnost starat se o svého nezletilého syna tím, že mu umožňuje vést zahálčivý život a že řádně nedbá a nedohlíží na jeho povinnou školní docházku. Matka proto již byla obviněna z trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže a za to jí hrozí vězení,“ dodala mluvčí.

Chlapec bude muset navíc ročník opakovat a hrozí, že jej sociální pracovnice matce odeberou a umístí do dětského domova.