MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Žádost o podporu ze Zajišťovacího fondu podalo do středy 676 žadatelů, schválených je 647 žádostí a 15 žádostem rada kraje rozhodla nevyhovět.

"Celkem 598 žadatelů dostalo po 20 000 korun na jednu poškozenou, povodní zasaženou nemovitost sloužící k trvalému bydlení. Pracovníci Krajského úřadu MSK každý den vyjíždějí do postižených oblastí, aby tak ulehčili přístup k těmto finančním prostředkům občanům a nezatěžovali je dojížděním," informovala mluvčí MSK. Výplaty peněz probíhaly na místních úřadech, ve školkách a vytipovaných prostorách tak, aby se přiblížily co nejvíce k obyvatelům poničených obcí. Zbývajících 49 schválených žádostí bude vyplaceno v nejbližších dnech.

V příštím týdnu bude odbor financí krajského úřadu řešit 14 zbývajících podaných žádostí. "Jde především o osoby, které jsou hospitalizovány, peníze dostanou ve zdravotnických zařízeních, jsou na dovolené, případně jsou v jejich žádostech sporné údaje a musí být ještě prošetřeny," uvedla agentuře mluvčí.

Dodala, že při sepisování žádostí o peněžní podporu měli žádající občané ve většině případů své doklady totožnosti. V deseti případech totožnost osvědčovali zaměstnanci příslušných obecních úřadů.