PRAHA - "Vysíláme do postižených oblastí zástupce, kteří znají problematiku obnovy a financování zasažených oblastí," uvedl Štoll.

Možnosti finanční pomoci v oblasti bydlení představí starostům zasažených obcí podle Štolla ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner. "Seznámí je s formami pomoci, které ministerstvo v této věci nabízí. Jedná se zejména o nenávratné půjčky pro lidi, jejichž dům musel být kvůli povodni demolován nebo speciální úvěry na opravy bytů," dodal.

"V první fázi jde především o navázání spolupráce a seznámení starostů s možnostmi, které nabízíme. Také ale chceme od starostů zjistit, jakou formu pomoci teď nejvíce potřebují a o jakou budou chtít žádat," uvedl k tomu Wagner.

Možnosti čerpání dotací z kapitoly MMR na obnovu majetku obcí, který byl poničen živelnou pohromou, představí podle Štolla starostům další zástupce ministerstva, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Josef Postránecký.

"Starosty budeme detailně informovat o postupu při žádání a také o jednotlivých krocích, které povedou k získání předmětné dotace," řekl Postránecký.

Ministerstvo má v současné době v rámci této kapitoly k dispozici 45 milionů korun. "Žádosti o dotace podléhají přesné administraci. Více informací o možnostech čerpání je uvedeno na stránkách www.mmr.cz v sekci Živelní pohromy," doplnil Štoll.