"Příčina zranění a stavu pacientky nebyla hned zřejmá. Dívka na sobě měla potrhané oblečení, byla neklidná a dezorientovaná, zasahujícím záchranářům nedokázala říci, co se přihodilo. Při vyšetření však lékařka zjistila drobnější popáleniny I. stupně na horních a dolních končetinách postižené. Dívka navíc ležela poblíž stromu, který byl čerstvě poškozen a nesl stopy po úderu blesku. Nad Třincem se v té době přehnala bouřka.

Je velmi pravděpodobné, že dívku na ulici zasáhl blesk; zda se během bouřky schovávala pod stromem nebo kolem jen procházela, není jasné. Pacientka si v péči záchranářů vzpomněla, že byla na cestě k příbuzným, další okolnosti události však nedokázala sdělit. Posádka slečnu ošetřila, připojila k monitoru srdeční činnosti a provedla EKG vyšetření. Následně byla pacientka transportována na dětskou JIP nemocnice Třinec. V době zásahu záchranné služby a předání do zdravotnického zařízení byl její zdravotní stav stabilizovaný a nenalézala se v bezprostředním ohrožení života," uvedl agentuře mluvčí.

Dodal, že úraz elektrickým proudem či bleskem může v organismu způsobit řadu změn, které se nemusí projevit při prvním kontaktu s postiženým. I když je pacient při vědomí a na první pohled v pořádku, může být nadále ohrožen selháním základních životních funkcí, a to i v delším časovém odstupu. Z tohoto důvodu je nutno postiženého sledovat a dopravit ho vždy neprodleně k odbornému vyšetření.