"Záměrem je podpora projektů, které se soustředí na výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, zelené karty, akční plán boje s nelegální migrací nebo integrace dlouhodobě legálně usazených cizinců na území České republiky," uvádí se na internetových stránkách vlády.

Členové Bezpečnostní rady státu se rovněž zabývali dokumentem s názvem Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU, který se pokouší stanovit harmonogram opatření vedoucích k zajištění plynulého zásobování zemním plynem a zvýšení energetické bezpečnosti v Česku. Jedním z nich by mělo být zachování a další rozšiřování podzemních zásobníků plynu. Materiál kromě toho obsahuje doporučení, aby byly maximálně využity existující domácí zdroje energetických surovin, zejména pak zásoby hnědého a černého uhlí a uranové rudy.

Na pořadu jednání nesměla chybět ani aktuální témata. Experti na bezpečnost tak probrali téma povodní i onemocnění virem A/H1N1 na území České republiky. Stranou nezůstala ani aktuální problematika Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti.