PRAHA - Obě společnosti, které s nabídkou přišly, zaslaly na krizové štáby v záplavami zasažených oblastech dopis s nabídkou pomoci při odvozu poškozeného elektrozařízení na vlastní náklady s tím, že za každý velký odevzdaný spotřebič vyplatí postiženým obcí sto korun.

"Dle zákona o odpadech je nutné tento typ odpadu svážet na místa k tomu určená. Zejména v malých obcích proto hrozí, že nefunkční lednice, mrazáky, sporáky, pračky, poškozené počítače, rádia či televize a další skončí na černých skládkách," vysvětlil generální ředitel společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. "Považujeme za samozřejmé v této nelehké době nabídnout postiženým obcím při likvidaci elektroodpadu pomoc," dodal Jan Vrba z Asekolu.

Nabídky společností si podle svých slov váží také hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas (ČSSD). "Vážíme si velkorysého přístupu obou společností k pomoci obcím a občanům v zaplavených oblastech," uvedl.

Palas považuje za nejdůležitější, že je pomoc v podobě odvozu elektroodpadu konkrétním a rychlým řešením. Obce navíc nijak administrativně nezatíží. "Je to základním předpokladem pro to, aby ji postižené obce vůbec mohly využít, protože starostové i občané bohužel stále mají jiné starosti než vyplňovat složité formuláře," sdělil hejtman.

Mimořádné svozy poničených elektrospotřebičů a elektroniky a jejich ekologickou recyklaci si mohou objednat i postižené obce, které nemají se jmenovanými společnostmi uzavřenou smlouvu.