Kučera spatřuje za svým odvoláním jiný důvod, než ten, který ministerstvo oficiálně uvedlo. "Vysoce postavený úředník ministerstva mi sdělil, že prý nejsem zárukou hladkého schvalování předem odsouhlasených investic," popsal okolnosti svého odvolání.

Kučerovi, který na ministerstvu krátce zodpovídal za vše, co se dotýká železniční dopravy, bylo úřadem oficiálně sděleno, že překročil své pravomoce, když pověřil plnou mocí Tomáše Zárubu, aby v Kučerově zastoupení řešil technické a organizační záležitosti odboru. Záruba měl přitom s ministerstvem uzavřenu řádnou mandátní smlouvu. "Plná moc napsaná mnou pouze upřesňuje mandátní smlouvu podepsanou dříve náměstkem ministra dopravy," uvedl navíc Kučera.

Přitom, jak dokládají dokumenty, jež má agentura Mediafax k dispozici, samo ministerstvo v minulosti obdobnou mandátní smlouvou pověřilo jiného člověka. "V roce 2007 tehdejší náměstek ministra Jiří Hodač pověřil plnou mocí Marka Svobodu, aby generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR zastupoval při přípravě a realizaci výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy," dal příklad Jan Kučera. Právě otázka plné moci pro Tomáše Zárubu podle Kučery nastartovala záminku, jak se ho zbavit. V úřední korespondenci na ministerstvu je totiž uložena pouze kopie plné moci, která, jak dokládá Kučera originálem, je evidentním falzem. Otázka, proč plnou moc někdo z úředníků ministerstva dopravy zfalšoval, je v současné době bez odpovědi.

"Nikdo mně na ministerstvu o kopii nepožádal, samozřejmě bych ji poskytl. Vznikla zřejmě proto, neboť z nejvyšších pater ministerstva přišel zákaz se mnou omezit komunikaci na nejvyšší možnou míru. Někdo asi kopii potřeboval, bál se mně oslovit, tak ji vyrobil," uvažoval Kučera, který kvůli tomu hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Ministerstvo se k této otázce příliš vyjadřovat nechce. "Údajný falzifikát zatím nebudeme komentovat, záležitostí se samozřejmě zabýváme," sdělil pouze Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva dopravy. Kučera tvrdí, že právě mluvčího Hanzelku požádal, aby mu zprostředkoval aspoň krátké setkání s ministrem Slamečkou - odvolaný ředitel si chtěl s ministrem důvody jeho konce ve funkci osobně vyjasnit. "Nevzpomínám si, že by po mně pan Kučera v otázce schůzky s ministrem vůbec oslovil. Možná tak učinil prostřednictvím mého sekretariátu, ke mně se to ale zatím nedoneslo," reagoval pro Mediafax mluvčí ministerstva Hanzelka.

Možný důvod svého odvolání pak Kučera spatřuje v zastavení plánu Státního fondu dopravní infrastruktury na přestavbu Hlavního nádraží v Brně. "Ten vyhradil 341 milionů na odsun brněnského nádraží, Správa železniční dopravní cesty přitom na to ale neměla ani územní rozhodnutí," tvrdí. Pak už podle něj události dostaly rychlý spád. "Vnímám to jako takřečený velký úklid na mém někdejším odboru, ale život přece musí jít dál," glosoval své odvolání Kučera.

Kam budou směřovat jeho další kroky, zatím příliš komentovat nechce. "Současný náměstek ministra Jaroslav Král mi sdělil, že mi ministr Gustáv Slamečka vzkazuje, že když podepíšu dohodu o ukončení pracovního poměru ke dni 30. června, mohu se, ovšem bez dalších finančních nároků, vrátit na Drážní inspekci," řekl odvolaný ředitel. Podle Kučery musí ministerstvo odvolanému řediteli nabídnout jiné místo. "Mohu očekávat pouze funkci řadového referenta, výpovědní dobu na ministerstvu strávím do konce září," uzavřel.

Trnem v oku vysokým úředníkům ministerstva zřejmě nebyl jen Kučera, ale i Zdeněk Žák, dnes rovněž již bývalý náměstek ministra. "Vypracoval jsem podrobnou ekonomickou analýzu Českých drah a seznámil s ní tehdejšího ministra Petra Bendla. Desetibodová analýza obsahovala pochybnosti, kam mizí peníze v řádech miliard korun," líčil bývalý náměstek. Podle Žáka pak došlo mezi ním a Petrem Bendlem (ODS) k prudké roztržce. "Řekl mi, že za jeho působení nesnese žádnou kritiku, což jsem vnímal jako pokus o ovlivňování orgánu. To jsem rozhodně nehodlal akceptovat a zákonitě to znamenalo můj konec," doplnil Zdeněk Žák. Stejný osud později potkal i Jana Kučeru, jeho sekretářku i mandatáře Tomáše Zárubu.