"V oblasti nezaměstnanosti zřejmě nejsme ještě na úplném dně," řekl Šimerka. Současný stav podle něj sice není dobrý, ale ve srovnání s dalšími evropskými státy na tom Česko není stále nejhůře. "Poslední oficiální čísla z konce května ukazují míru nezaměstnanosti 7,9 procenta, předpokládám, že číslo ke konci června bude stejné, bude se maximálně vychylovat o jednu nebo dvě desetiny procenta," řekl. Jak bude situace vypadat na konci roku, si ministr netroufá odhadnout.

Šimerka upozorňuje, že před finanční krizí, která se v Česku projevila zřetelně až v letošním roce, byla Česká republika v otázce nezaměstnanosti ve srovnání s Evropou na velmi dobré úrovni. Současné problémy podle Šimerky ještě navíc prohlubují povodně, které zatěžují státní rozpočet.

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání vzrostl podle ministra od května loňského roku o 52 procent. Počet volných míst přitom v meziročním srovnání klesl o 68 procent. Nejvyšší meziroční nárůst nezaměstnaných je mezi mladými lidmi do 25 let, je to o 30 procent. Šimerka upozornil, že situace mezi mladými se zhorší ještě po prázdninách.

Ministerstvo předpokládalo, že na problémy týkající se nezaměstnanosti bude letos stačit pět miliard korun. Nyní již na tyto účely je vyčleněno deset miliard a podle Šimerky se bude fond ještě navyšovat na 15 miliard. Stát zaměstnavatelům, kteří kvůli insolvenci nebyli schopni vyplácet mzdy, poskytl podporu ve výši 172 milionů korun.

Ministr tvrdí, že jeho resort má připravenou řadu programů, které by dopady nezaměstnanosti měly zmírnit. Zejména se zaměřilo na rekvalifikaci nezaměstnaných, proto aby neupadal jejich pracovní potenciál v době, kdy nemohou pracovat. V této oblasti spolupracuje ministerstvo také se zaměstnavateli, kteří musejí propouštět své zaměstnance, ale nechtějí je zcela ztratit a počítají s tím, že propuštěné naberou opět, až bude situace lepší. Takto ministerstvo realizuje, například program Vzdělávejte se a připravuje program Restart. Tam, kde je to možné, se snaží ministerstvo využívat peníze z evropských fondů.

"Pro nás je samozřejmě prioritou postarat se zejména o české občany," řekl Šimerka s tím, že v současné době není ani poptávka po zaměstnancích z třetích zemí. Pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii je tak v Česku mnohem obtížnější získat práci. Šimerka připomněl program dobrovolných návratů pro cizince, kterým je poskytována podpora, aby se mohli vrátit do svých zemí v době, kdy v Česku práce není. Ministr přitom uvedl, že stát se chce tímto slušným způsobem zachovat k lidem, které dříve potřeboval, ale v současnosti pro ně nemá uplatnění. Zdůraznil, že se cizinci do Česka zase vrátí, až se situace zlepší a až pro ně bude na českém pracovním trhu prostor.

"Alfou a omegou je zvyšování kvalifikace," řekl Šimerka. Podle něj je na tom závislá konkurenceschopnost České republiky ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. "V tomto ohledu ještě rozhodně máme co dohánět," uvedl Šimerka. Upozornil také na nedostatečnou úroveň českého školství. Absolventi, kteří se snaží uplatnit na trhu práce, nejsou podle něj mnohdy připraveni ani z teoretického hlediska, ani z praktického hlediska.

Důležitá je podle ministra míra pracovní mobility a flexibility trhu práce. Ta je také relativně nízká. Rozšířeny by podle Šimerky měly být také možnosti pro podnikání.

Důraz spolu s evropskými partnery klade ministr na sociální dialog. Ten je v Česku na dobré úrovni, protože zaměstnavatelé, odbory a vláda se naučili komunikovat v době, kdy situace byla ještě dobrá a klidná. "Jednání tripartity minulý týden ukázalo, že i v období krize jsme schopni komunikovat konstruktivně, věcně a slušně," řekl Šimerka.

Ministerstvo se vzhledem k nárůstu výdajů zaměřilo na sociální služby. Zpřísnila se přitom nejen možnost sociální služby využívat, ale také provozovat. Šimerka apeluje na samosprávy a kraje, aby se více zapojily do provozování služeb. "Sociální služby jsou výrazný zaměstnaností faktor. Zejména postižení, kteří mají k dispozici kvalitní služby, se lépe zapojují do pracovního procesu," řekl.

Aktuálně reaguje ministerstvo i na povodně. V pátek bude vytištěno a následně rozvezeno 40 tisíc kusů letáků do postižených obcí. "Měl by stručnou a jasnou formou postiženým říct, kam se mají obrátit a na co mají nárok," řekl. Šimerka upozornil, že mnozí ztratili při povodních vše a správy postižených obcí jsou nyní přetíženy. Proto jim chce ministerstvo alespoň pomoci dostupnou a jasnou instruktáží.