Tři členové posttraumatického intervenčního týmu společně s pracovníky Českého červeného kříže a Hasičského záchranného sboru vyjeli do Bavorov, Vodňan a okolí, kde naváží kontakt s obyvateli, jejichž životní situace vlivem povodní vybočila z běžných životních kolejí a zanechala v nich hluboké duševní otřesy. „Všichni tři školení policejní odborníci povedou s postiženými osobami první informativní rozhovor, aby zabránili negativním psychickým následkům z otřesných zážitků posledních dnů. Dále pak podle situace budou hovořit se sousedy a rodinou postižených a stanový opatření a postupy pro další dny,“ uvedl Matzner.

Osoby, které postihne extrémní životní zážitek, by neměly zůstávat samy, je nutné jim věnovat zvláštní péči, takto postupují i zmiňovaní specialisté a snaží se například sousedy osamělých starých lidí požádat, aby se pokud možno o ně postarali, ať jde o ubytování, pomoc s nákupy, nebo vyřizování administrativy.

Do pomoci zaplaveným se zapojují i charitativní organizace Člověk v tísni, Adra nebo Čeká katolická charita, ale také řada dobrovolníků.