Klub se kvůli 80. výročí založení přejmenoval na HC Plzeň 1929. Valná hromada zároveň vzala na vědomí, že se nenašly fyzické osoby, které by podepsaly směnky a ručily tak svým majetkem za půjčku klubu firmě Plzeňská teplárenská a. s. Valná hromada proto rozhodla, že převede 70 procent akcií klubu na Straku, který se zavázal převzít dluhy společnosti. Ty k 8. červnu letošního roku činily přibližně 18 milionů Kč.

Straka zároveň přednesl plán, v jehož rámci představil dva nové členy vedení klubu. Z právních důvodů se musel dočasně vzdát funkce prezidenta a na tuto pozici navrhl dosavadního právníka klubu Tomáše Tesaře. Ředitelem Plzně se stal Emil Kristek.