Divadlo návštěvníkům nabídne exotický příběh plný fantaskních motivů, který vypráví o dvou znesvářených královských rodech. Epos, který patří k nejstarším památkám světového písemnictví, ve své obecnější rovině řeší posedlost po ovládnutí světa i otázky spojené s podstatou lidské existence.

Epos Mahábhárata je rozsáhlejší než Bible a Korán dohromady. "Ve své nezkrácené podobě je složen z příběhů o bájném vzniku světa a jeho zákonitostí. Pojednává o zrození pěti synů krále Pándua a sta Kuruovců a věčném sváru mezi oběma rody. Mezi odvěké nepřátele vstoupí bůh Kršna, inkarnace boha Višnua, který se znovuzrodil právě proto, aby do rodinného sporu rozhodujícím způsobem zasáhl,“ poodhalila obsah inscenace dramaturgyně Věra Mašková.

Indický epos do podoby divadelní hry převedl již v 70. letech minulého století scenárista Jean-Claude Carruére společně s režisérem Peterem Brookem. Jejich verze ovšem trvala 10 hodin a Divadlo ABC ji muselo pro svou scénu výrazně zredukovat. Českého nastudování se ujal režisér Ondřej Zajíc, který Mahábháratu obohatí o řadu bojových scén, na jejichž ztvárnění se bude podílet mistr České republiky ve Wu-Shu Petr Horníček.

V inscenaci se objeví celkem 33 herců, což představuje téměř kompletní soubor Městských divadel pražských, do jejichž působnosti scéna ABC spadá. Diváci se v hlavních rolích dočkají Jana Vlasáka, Zuzany Krajnarové, Jaromíra Noska, Oldřicha Víznera nebo Vladimíra Čecha.