Akt se uskutečnil v kryptě pravoslavného katedrálního chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze 2, kde v červnu 1942 vedli svůj poslední boj proti okupantům českoslovenští parašutisté.

Za zásluhy na rozvoji České republiky obdrželi od ministra Čestnou pamětní medaili k 90. výročí vzniku Československé republiky doktor teologie Jaroslav Šuvarský a jeho manželka Eva.