„Cestující potřebují k využívání systému integrované dopravy bezkontaktní čipovou kartu opuscard. Funguje na principu elektronické peněženky a lidé tak mohou cestovat na jediný doklad po celém kraji. Dosud si opuscard pořídilo dvacet tisíc pasažérů, nejvíce na Liberecku a na Českolipsku,“ uvedl Sepp. Dodal, že vklady do karty je možné provést na všech předprodejích u všech dopravců.

„Dosavadní vlastnící liberecké městské karty si mohou svou kartu přeprogramovat a bude jim fungovat jako univerzální opuscard. Pro pořízení nové a výhodné karty opuscard je nutné vyplnit žádost a doložit ji fotografií, dokladem totožnosti a uhradit poplatek 140 korun. Vyřízení žádosti trvá maximálně 21 dní,“ sdělil náměstek hejtmana.

Krajský projekt IDOL řídila od samého počátku společnost Korid LK, která přenesla zkušenosti s elektronickými kartami z jiných měst do celokrajského rozsahu a do všech druhů hromadné dopravy. V Libereckém kraji společnost vyzkoušela a zprovoznila 1200 odbavovacích zařízení v 540 vozidlech MHD, příměstských autobusů, osobních a spěšných vlaků. Bližší informace o cestování a tarifech v systému IDOL pomocí karty opuscard vydaly všechny regiony kraje na 1994 zastávkách na Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Českolipsku. Kompletní informace o systému IDOL najdou zájemci na stejnojmenné webové stránce a totéž platí i pro kartu opuscard.