JIHLAVA - "Na základě dohody mezi kraji je vyčleněna a na vyžádání připravena k nasazení těžká technika, nákladní automobily nebo kontejnery," uvedl Joukl. Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek tuto pomoc podle Joukla postiženým regionům prostřednictvím hejtmanů nabídl. "Pomoc Vysočiny je v tuto chvíli registrována a je chápána jako operativní rezerva," uvedl Joukl.

Hejtmani krajů sdružení v Asociaci krajů ČR schválili uvolnění milionové částky ze společného rozpočtu asociace na pomoc zaplaveným regionům. "Hlavní smysl těchto prostředků je morální, je to deklarace společné účasti," uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Pomoc povodněmi postiženým oblastem nabídla také Jihlava. "Dnes jsme dovezli několik set lahví sava, chloraminu, holínky, pracovní odděvy a rukavice a vše jsme předali v Novém Jičíně v divadle, kde se pomoc shromažďuje," uvedl mluvčí Jihlavy Radek Tulis. Zástupci města pak jeli navštívit devět dobrovolníků z Jihlavy a Hybrálce v místní části Žilina, kteří tam od neděle čistí studny a odbahňují sklepy.