PRAHA - "Najdou tam například informace, jak je to s volnem, když se odstraňují následky povodní, jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, jak postupovat v případě, když velká voda poničila či odnesla doklady a řadu dalších věcí," uvedla mluvčí.

Publikaci v elektronické podobě už ministerstvo distribuovalo do oblastí postižených povodněmi na úřady práce a další organizace, které patří do resortu práce a sociálních věcí. Dostupná je také na webových stránkách ministerstva www.mpsv.cz, dodala Filipová.

Povodeň zasáhla severní a jižní Moravu a jižní Čechy. Má dosud 13 obětí. Škody jdou do miliard korun.

Odkaz na elektronickou verzi publikace Povodně 2009