PRAHA - ČS mění nad obvyklý standard všechny vodou poškozené bankovky v hodnotě 1:1 (běžná praxe je, že se vyměňují jen ty bankovky, z nichž zbývá aspoň 50 procent a jsou suché).

Příspěvky na účty sbírkových kont na pomoc obětem povodní (Adra 99619961 / 0300, Člověk v tísni 72027202 / 0300, Charita ČR 22770022 / 0800) jsou bez poplatku.

Klienti z řad malých a středních firem i municipalit postižení povodní mohou počítat s přednostní obsluhou, individuálním přístupem a nízkými úrokovými sazbami. Malým a středním firmám zasaženým velkou vodou bude ČS poskytovat úvěry podle principů programu Top Podnik II.

Podnikatelé a malé firmy s úvěrem mohou počítat se zmrazením úroků nebo splátek na dobu dvou až tří měsíců a s přístupem k dalším financím přes kontokorent. U hypoték mohou klienti v případě pojistné události počítat s výplatou pojistného plnění do 300 tisíc korun přímo klientovi (běžně je pojistné plnění vinkulováno ve prospěch banky).

Lidé zasažení povodní, kteří budou potřebovat úvěr, nebudou platit vstupní poplatek a mohou dluh splatit kdykoli bez sankcí. Dostanou úrokovou sazbu na úrovni prime rate. Mohou čerpat až sto tisíc korun. „Jedinou podmínkou je, aby klienti místopřísežně písemně potvrdili, že byli zasaženi povodní,“ uvedla Havligerová.

Zaměstnanci ČS, kteří potřebují volno na úklid po povodni nebo chtějí pomoci s odklízením škod, si nemusejí brát dovolenou, ale mohou čerpat zdravotní volno a volno na charitu.