ČESKÉ BUDĚJOVICE - Infekce se šíří znečištěnou povodňovou vodou z vyplavených žump, septiků a čističek vody, popřípadě vodou znečištěnou zvířecími výkaly. "Stačí malá oděrka či ranka v kůži a infekce se dostane do těla, proto je důležité se důkladně chránit ochrannými pomůckami, přísnou hygienou a důkladným mytím po skončení práce. Používejte vždy gumové rukavice a holínky a omezte styk bláta a vody s pokožkou na nejnižší možnou míru," varuje Kotrba.

Při úklidu zaplavených objektů je důležité dbát na důkladné odvětrávání zasažených prostor. "Je vhodné zapnout topení či topná tělesa během vysoušení. Tapety, omítku a podobné zasažené povrchy odstraňte. Zasažené nádobí a šatstvo důkladně vydesinfikujte v chloraminu nebo podobných prostředcích a vyperte na vyvářku. Barevné prádlo, které by chlorové prostředky vybělily, nechte vyčistit v čistírně," radí Kotrba.

Při čištění studní musejí být lidé také velmi opatrní a důkladní. "Odstraňte mechanicky a opláchnutím vodou ze studní bahno, odkliďte také zasažené pískové či štěrkové dno studně. Stěny i vodu vydezinfikujte chlorovými prostředky," dodává Kotrba.

Obzvlášť opatrní musejí být lidé na potraviny. "Jídlo zasažené povodňovou vodou je nutné ihned vyhodit, a to i konzervy, které jeví jakékoliv známky mechanického narušení či koroze obalu. Rostliny, jako je ovoce a zelenina, které dále rostou a nejsou zničené, je možné používat až po třech týdnech po opadnutí vody, a to nejlépe po kontrole. Ovoce na stromech, které zasaženo nebylo, je možné jíst po omytí pitnou vodou. Jídlo z ledniček a mrazáků, které roztálo nebo bylo vystaveno vyšší teplotě, by měli lidé vyhodit," vysvětlil Kotrba.